توضیحات

۱۴۱۰ متر زمین در آبسرد دماوند.
منطقه لومسار .
با امکانات کامل :
برق، گاز ، آب شهری ، سهمیه آب کشاورزی. واقع در بافت شهری (منطقه ویلاسازی شده)