۲۲۸۰ متر باغچه شهرکی در محیطی فوق العاده همراه با درختان میوه

۲۲۸۰ متر باغچه شهرکی در محدوده عالی روستای زیبای جابان ، آسفالت ، آب ، برق ، گاز داخل ملک
درختان میوه ، دور دیوار

متری ۱۶۰۰۰۰۰

  • تاریخ ثبت در مرجع: 06/01/20
  • تلفن تماس: 9375386323

امکانات

امکانات:
  • دسترسی عالی