باغ سیب برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

باغ سیب

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

۲ هکتار باغ سیب
در قطعه های ۵۰۰ متری به بالا
دور دیوار
سند
آب
برق
استخر. تخفیف پای معامله

20000 متر مربع
20000 متر مربع