۵۰۰ متر ۱۲۰ بنا جابان برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

۵۰۰ متر ۱۲۰ بنا جابان

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

۵۰۰ متر ۱۲۰ متر بنا امکانات کامل
اب برق گاز
سند ۶ دانگ
شهرکی

120 متر مربع 2 تعداد اتاق ها 1 حمام
120 متر مربع 2 تعداد اتاق ها 1 حمام

۲۰۰۰ متر ۱۰۰۰ متر بنا فول تریبلکس استخر سونا جکوزی
اب برق گاز
سند دار داخل بافت آیینه ورزان
دسترسی عالی نزدیک جاده اصلی ویو عالی
۰۹۱۲۹۶۳۰۵۹۰ سرخاب

1000 متر مربع
1000 متر مربع