آبعلی اجاره و فروش رستوران برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آبعلی اجاره و فروش رستوران

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

فروش 444 متر رستوران در آبعلی امکانات: آب، برق، گاز (در دسترس)🌮🍳🥃 شماره تماس:٠٩١٠١٨٣٣٦٠١ آهی

۵۰۰ متر ۲۳۰ متر بنا جابان برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

۵۰۰ متر ۲۳۰ متر بنا جابان

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

۵۰۰ متر ۲۳۰ بنا دوبلکس
اب برق گاز
سند
موقعیت عالی
شهرکی ویو عالی

3 تعداد اتاق ها 1 حمام
3 تعداد اتاق ها 1 حمام