آبعلی اجاره و فروش رستوران برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

آبعلی اجاره و فروش رستوران

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

فروش 444 متر رستوران در آبعلی امکانات: آب، برق، گاز (در دسترس)🌮🍳🥃 شماره تماس:٠٩١٠١٨٣٣٦٠١ آهی

۵۰۰ متر ۲۳۰ متر بنا جابان برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

۵۰۰ متر ۲۳۰ متر بنا جابان

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

۵۰۰ متر ۲۳۰ بنا دوبلکس
اب برق گاز
سند
موقعیت عالی
شهرکی ویو عالی

3 تعداد اتاق ها 1 حمام
3 تعداد اتاق ها 1 حمام

۶۰۰متر ۲۰۰ بنا داخل بافت جابان برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

۶۰۰متر ۲۰۰ بنا داخل بافت جابان

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

۶۰۰ متر ۲۰۰ بنا دوبلکس
اب برق گاز
داخل بافت
سند دار
استخر دار
دسترسی عالی
امکانات کامل

3 تعداد اتاق ها 1 حمام
3 تعداد اتاق ها 1 حمام

۲۰۰۰ متر ۱۰۰۰ متر بنا فول تریبلکس استخر سونا جکوزی
اب برق گاز
سند دار داخل بافت آیینه ورزان
دسترسی عالی نزدیک جاده اصلی ویو عالی
۰۹۱۲۹۶۳۰۵۹۰ سرخاب

1000 متر مربع
1000 متر مربع

دارای ۲۰۰متر جواز ساخت در بهترین مکان روستا دارای سند دارای یک حلقه چاه آب فعال مناسب برای زندگی

500 متر مربع 2 تعداد اتاق ها
500 متر مربع 2 تعداد اتاق ها

۲۲۸۰ متر باغچه شهرکی در محدوده عالی روستای زیبای جابان ، آسفالت ، آب ، برق ، گاز داخل ملک
درختان میوه ، دور دیوار